Н21/17 Набавка услуге- Сервисирање клима уређаја (сплит систем)

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 12.07.2017. године до 12,00 часова