Н25/17 Набавка услугa- Предсезонски ремонт и чишћење котлова за грејање у котларници

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 17.07.2017. године до 12,00 часова