Периодични преглед ПП апарата, хидраната и стабилног система за дојаву пожара

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 24.07.2014. до 12.00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ  ПОНУДИ