Услуга дезинсекције и дератизације

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 22.09.2014. до 11.00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ИЗАБРАНОЈ  ПОНУДИ