Адвокатске услуге за потребе Медицинског факултета

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Рок за подношење понуда: 29.10.2014. до 13.00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ