Tекуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Рок за подношење понуда: 25.12.2014. до 12.00 часова


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ