Набавка замрзивача-сандучара

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА


Рок за подношење понуда: 30.12.2014. до 11.00 часова


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ