Набавка намештаја обликована у две партије

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Рок за подношење понуда: 30.12.2014. до 14.00 часова


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ, партија 1