Набавка услуге: Oдржавање и сервисирање лифта

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 12.06.2015. године до 11,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ