Набавка студентских књижица - индекса за школску 2015/16 годину

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

САДРЖАЈ ИНДЕКСА

Рок за подношење понуда: 23.06.2015. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ