Набавка услуге: Одржавање и допуна система за хлађење и грејање

Штампа

 

 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 Рок за подношење понуда: 03.07.2015. године до 11,00 часова

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ