Набавка добра: Гасови за потребе Факултета

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 01.07.2015. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ  ПОНУДИ