Набавка услуге: Уклањање медицинског патоанатомског отпада

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 24.07.2015. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ