Набавка добра: Прoгрaмски пaкeт зa рaчунoвoдствo и прaвну службу

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАКЕТА

Рок за подношење понуда: 06.11.2015. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ