Набавка услуге: Молерско-фарбарски радови

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 27.11.2015. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ