Набавка добра: Хемикалије за лабораторијске намене, обликована у 8 партија

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 21.12.2015. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 5 - није било понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 8