Набавка добра: Китови за мерење и тестирање, обликована у 4 партије

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 21.12.2015. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 2 - није било понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ - Партија 4