Набавка добра: Пића и сродни производи

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 25.01.2016. године до 11,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ