Регистрација службених возила Медицинског факултета

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 16.03.2015. до 12.00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ