Набавка добра: Лопте за потребе спорта

Штампа


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 11.05.2015. године до 11,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ