Набавка услуге: Израда фотографија

Штампа

 

 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 15.05.2015. године до 11,00 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ