Н36/16 набавка услуге: Периодични преглед ПП апарата, хидраната и стабилног система за дојаву позара ALPHA 11002L

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 11.10.2016. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ