Н34/16 набавка услуге: Одржавање система грејања и хлађења

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 19.10.2016. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА