Н38/16 набавка услуге: Сервис и замена појединих делова за машину за прање подова “КЕЛЕР КЕРШЕР“

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 13.10.2016. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ