Н40/16 набавка услуге: Сервис микроскопа

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 08.11.2016. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ