Н42/16 набавка услуге: Одржавање система грејања и хлађења

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 29.11.2016. године до 12,00 часова

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, 25.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ