Н44/16 набавка услуге: Израда плана заштите од пожара

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 06.12.2016. године до 12,00 часова

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Измена, 05.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ