Н49/16 набавка услуге: Сервисирање фотокопир машина

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 10.01.2017. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ