Н01/17 Набавка услуге: Сервисирање дестилатора воде

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 17.02.2017. године до 11,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ