Н02/17 Набавка услуге: Сервисирање возила

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Рок за подношење понуда: 17.02.2017. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ