Н08/17 Набавка добара: Aлат за заштиту од елементарних непогода

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 03.04.2017. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ