Н10/17 Набавка услуге: Сервисирање (поправка) рампе и даљинских управљача која укључује и набавку делова и управљача

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 28.04.2017. године до 12,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ