Н12/17 Набавка услуге: Испитивање трафостанице

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ИЗМЕНА

Рок за подношење понуда: 01.06.2017. године до 11,00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ