Н22/17 Набавка услугa- Прање службених возила

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 31.07.2017. године до 12,00 часова