Н31/17 Набавка услуга - Редовно одржавање и сервис лифта

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 26.09.2017. године до 12,00 часова

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНОЈ ПОНУДИ