Н33/17 Набавка услуга – Вршење стручног надзора над извођењем радова на унутрашњем уређењу и одржавању зграде

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 27.10.2017. године до 12,00 часова