Н36/17 Набавка услуга – Сервисирање циркуларних пумпи и електромотора у котларници

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 26.12.2017. године до 12,00 часова