Н38/17 Набавка услуга – Прање итисона, завеса и тепиха

Штампа

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуда: 25.12.2017. године до 12,00 часова