combine_images_980.jpg

Специјалистичке академске студије


Специјалистичке академске студије остварују се у оквиру два семестрa (jeднa гoдинa) теоријске и практичне наставе, студијског истраживачког рада, праксе у здравственим установама и истраживачким лаборатоторијама као и израде завршног дипломског рада. Студијски програм обухвата 600 часова активне наставе и бодује се са 60 ЕСПБ.

Студијски програм специјалистичких академских студија омогућава да студенти стекну професионална знања из основне изборне области, а кроз заједничке обавезне предмете првог семестра да стекну знања из основа научног рада и методологије. Поред усавршавања научног знања и компетенција у оквиру одређене области биомедицинских наука, студијски програм омогућава да студенти усвоје и највише етичке и професионалне стандарде.

Студијски програм специјалистичких академских студије има два модула у оквиру којих студенти стичу знања из одређених специфичних области. Модули студијског програма специјалистичких академских студија квалификујe студента да стеченим знањима и вештинама може лакше наставити трећи степен студија (докторске студије) као и да стечено знање искористи као основ за даље перманентно учење и професионални развој.

Очекује се да свршени студенти ових студија допринесу бржем трансферу технологија и бржем укључивању у систем здравствене заштите, очувања и унапређења здравља.

У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је завршило интегрисане односно мастер академске студије из поља медицинске науке. Упис на специјалистичке академске студије обавља се једном годишње путем конкурса. Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на интегрисаним односно мастер академским студијама из поља медицинских наука.

FM

Препоручујемо

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Uni Nis2
ФОРУМ Универзитета у Нишу
forum uni
Бесплатни сервис за приступ интернету
eduroam logo
 
ReFEEHS logo

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42