Испитна питања

Штампа

Р.бр.

Назив предмета

1.

Медицина и друштво

2.

Молекуларна и хумана генетика

3.

Медицинска статистика и информатика

4.

Анатомија;   Колоквијум1;

5.

Физичко васпитање *

6.

Хистологија и ембриологија

7.

Биохемија и орална биохемија

8.a

Енглески језик

8.б

Прва помоћ

8.в

Хемија у стоматологији

9.

Социјална медицина са епидемиологијом и хигијеном

10.

Микробиологија и имунологија

11.а

Медицинска генетика

11.б

Принципи и етика научноистраживачког рада

11.в

Физичке методе у стоматологији

12.

Физиологија

13.

Енглески језик у стоматологији

14.

Стоматолошка протетика претклиника

15.

Патологија и орална патологија

16.

Патофизиологија

17.

Дерматовенерологија

18.

Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом

19.а

Основи имунологије

19.б

Стоматолошки материјали

20.

Фармакологија са токсикологијом

21.

Болести зуба претклиника

22.

Интерна медицина (педијатрија, инфективне болести, физикална медицина и рехабилитација)

23.

Хирургија (гинекологија са акушерством, офталмологија)

24.

Aнeстeзиja у стoмaтoлoгиjи 

25.

Оториноларингологија

26.

Радиологија

27.а

Ургентна стоматологија

27.б

Менаџмент у здравству

28.

Гнатологија

29.

Орална хирургија

30.

Орална медицина

31

Стоматолошка протетика клиника 1

32.

Болести зуба клиника 1

33.

Превентивна стоматологија

34.а

Болести ризика у стоматолошкој пракси

34

Претклиничка ендодонција

34.в

Имплантологија

35.

Стручна пракса

36.а

Ласеротерапија у стоматологији

36.б

Стоматолошки третман деце са посебним потребама

36.в

Дентална антропологија

37.

Стоматолошка протетика клиника 2

38.

Болести зуба клиника 2

39.

Ортопедија вилица

40.

Пародонтологија

41.

Дечја стоматологија

42.

Максилофацијална хирургија

43.a

Пародонтална хирургија

43

Ортодонтско-хируршка терапија малоклузија

43

Фиксна протетика

44.

Судска медицина

45.

Дипломски рад