combine_images_980.jpg

Лабораторија за електронску микроскопију

Штампа

 

Историјат развоја електронске микроскопије на Медицинском факултету у Нишу

Лабораторија за електронску микроскопију (ЛЕМ) је основана крајем 1969. године на Институту за патологију Медицинског факултета у Нишу,а званично је почела са радом почетком 1970. године. Од 1991. године смештена је у оквире новооснованог Института за биомедицинска истраживања (ИБИ) у згради Медицинског факултета.

Први трансмисиони електронски микроскоп (ТЕМ Т-7) набављен је 1969. године, а 1979. године купљен је нови трансмисиони микроскоп JEOL JEM 100CX. После пресељења трансмисионих електронских микроскопа заједно са пратећом опремом у ИБИ купљен је и један Скенинг електронски микроскоп (SEM) JEOL JSM 5300 који је затим опремљен енергијско дисперзивним спектрометром (EDS).Опремањем додатном опремом за припремање биолошких препарата, као и за припремање керамике, метала и других препаратра, ЛЕМ је формирана као техничко-методолошки заокружена истраживачка јединица у оквиру ИБИ и постала јединствена научно-истраживачка лабораторија ове врсте у региону и Србији.

1. EMIK

 

Значај и место електронске микроскопије у истраживањима Научноистраживачког центра за биомедицину

Електронска микроскопија као морфолошка дисциплина се користи за истраживања и анализу ултраструктурних карактеристика и феномена материјала биолошког порекла, као и других материјала као што су метали, керамике, полимери, биокомпозити и испитивање полупроводничких компоненти.

У оквиру Научноистраживачког центра за биомедицинуЛабораторија за електронску микроскопију је функционално тесно повезана са осталим организационим јединицама односно лабораторијама и одељењима као што су Лабораторија за експерименталну патологију и имунологију, Одељење за ћелијско и ткивно инжењерство, Одељење за експерименталну медицину, Лабораторија за функционалну геномику и протеомику итд.

Одговорно лице за ЛЕМ: Дипл. инж. Мирослав Миљковић:( Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. )

Један од основних циљева Лабораторије за електронску микроскопију од оснивања до данас је да доприноси повезивању научноистраживачких институција које користе технику електронске микроскопије у свом раду, као и пружање услуга свим заинтересованим за ову област.

 

Корисници ЕМ испитивања

Веома је мали број техника које имају тако широк дијапазон примена као што је електронска микроскопија. Пошто је ЕМопрема врло скупа, приступачност потенцијалним корисницима је ограничена. Компјутеризација и дигитализација, проширује широки спектар примене ЕМ испитивања. Из тих разлога број корисника који користе услуге ЛЕМ је јако велики и то су: лекари за дијагностику различитих болести, стоматолози за испитивања зуба и биокомпатибилних материјала, биолози за испитивања ултраструктуре ћелија и ткива, технолози за испитивања материјала који се користе у одређеним технолошким процесима, инжењери разних профила (електронике, машинства, грађевинарства) за испитивања ултраструктурних својстава појединих материјала које користе у својим професијама итд.

 

У ЛЕМ се раде следећа испитивања:

 • у циљу дијагностике: нефропатолошка испитивања, карактеризација различитих тумора, карактеризација микроорганизама
 • за потребе стоматологије: испитивања примењених метода препарације зубних кавитета и примене биокомпатибилних материјала
 • патохистолошка и биолошка: испитивања ултраструктуре различитих ћелија и ткива хуманог, животињског и биљног порекла,
 • караткеристика материјала: испитивања својстава биоматеријала (биокомпозита) који се користе у регенеративној медицини и ткивном инжењерству, испитивања ултраструктуре материјала који се користе у одређеним технолошким процесима, испитивања ултрастуктурних својстава материјала за употребу у електроници, машинству, грађевинарству итд.

 

Опрема

Лабораторија за електронску микроскопију располаже следећом опремом: >>>

 • Трансмисиони електронски микроскоп JEOL JEM 100CX
 • Скенинг електронски микроскопJEOL JSM 5300 опремљен EDS уређајемQX 2000
 • Ултрамикротом LKB
 • Вакуумски напаривач
 • Уређај за катодно распршавање
 • Истраживачки светлосни микроскоп LEICA DM

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

Особље Лабораторије за електронску микроскопију чине:

 1. Инг. Мирослав Миљковић, стручни сарадник
 2. Др Милена Потић-Флорановић, стручни сарадник
 3. Драган Илић, лаборант

 

Пројекти

Лабораторија за електронску микроскопију је тренутно укључена, као и у претходним периодима, у истраживања на више националних и међународних пројеката.

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011-2014:

 1. Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси (руководилац: проф. др М. Трајановић) – потпројекат: Модели остеорепарације. (руководилац: проф. др С. Најман)
 2. Синтеза, процесирање и карактеризација наноструктурних материјала за примену у области енергије, механичког инжењерства, заштите животне средине и биомедицине. (руководилац: Б Матовић, научни саветник, ИНН Винча Београд)
 3. Примена функционализованих угљеничних наноцеви и наночестица злата за припрему дендритских ћелија у терапији тумора. (руководилац: Акедемик Миодраг Чолић)

Пројекти Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, 2006-2010:

 1. Биокомпатибилност и могућности примене биоматеријала на бази хидроксиапатита и биополимера у ткивној репарацији – експериментална и клиничка студија. (руководилац: проф. др В. Савић)
 2. Регенерација скелетних ткива помогнута биоматеријалима као ткивним матрицама – in vivoи in vitroстудија. (руководилац: проф. др С. Најман)

Пројекти Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, 2001-2005:

 1. Биокомпатибилност и примена композитних материјала на бази хидроксиапатита у остео-реконструктивној хирургији – експериментална и клиничка студија. (руководилац: проф. др В. Савић)

Пројекти Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, 1996-2000:

 1. Синтеза неоксидних керамичких праховаSi C и Si 3N4 SОL- GЕL поступком (руководилац: проф. др В. Савић)
 2. Клиничка и експериментална испитивања патогенезе акутних и хроничних оштећења бубрега (руководилац: проф. др В. Савић)
 3. Развој биокомпозитних материјала за потребе отоларингологије и максилофацијалне хирургије (руководилац: проф. др М. Митковић)

Пројекти Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, 1991-1995:

 1. Испитивање промена у плазма мембрани мезангијских и епителних ћелија у гломерулонефритису и под дејством различитих агенаса. (руководилац: проф. др В. Савић)

Остали пројекти:

 1. Наноструктурни неоксидни керамички и карбонски материјали и њихови композити.
 2. Развој биокомпозитних материјала за оториноларингологију и максило-фацијалну хирургију.
 3. Прогноза карактеристика материјала с гледишта структура – карактеристике – синтеза.
 4. Технологија и развој микроелектронских компоненти.
 5. Истраживање корелације у триади синтеза – структура – карактеристике за функционе материјале.
 6. Наноструктурни раствори чврстог стања у електроници и алтернативним изворима енергије.
 7. Студија метала присутних у траговима у различитим геолошким материјалима, укључујући фосилна горива, земљиште и подземне воде.
 8. Истраживање етиологије патогенезе, превенције и терапије Балканске ендемске нефропатије и уринарног тумора.
 9. Лабораторија је партиципирала у Темпус пројекту “Напредни материјали за електронику – мултидисциплинарни курсеви за постдипломце” бр. ЈЕП-2545-91 који је прекинут 1992. због санкција уведених Србији.
 10. Лабораторија, као део Универзитета у Нишу, партиципирала је уEuropean Action COST 539, “Електрокерамика призведена на бази нанопрахова уз помоћ иновативних метода”(ELENA)

 

Резултати истраживања:

Део резултата добијених истраживањима у ЛЕМ објављен је у већем броју радова у домаћим и међународним часописима и саопштен на бројним научним скуповима. Избор радова у научним часописима можете погледати ОВДЕ.

 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42