combine_images_980.jpg
Катедра Анестезиологија и реаниматологија
Катедра Здравствена нега
Катедра Биохемија
Катедра Анатомија
Катедра Хистологија и ембриологија
Катедра Физиологија
Катедра Микробиологија и имунологија
Катедра Патологија
Катедра Патолошка физиологија
Катедра Фармакологија са токсикологијом
Катедра Интерна медицина
Катедра Дерматовенерологија
Катедра Неурологија
Катедра Психијатрија са медицинском психологијом
Катедра Хирургија
Катедра Педијатрија
Катедра Гинекологија са акушерством
Катедра Судска медицина
Предмети УНО Социјална медицина
Предмети УНО Хигијена са медицинском екологијом
Предмети УНО Радиологија
Предмети УНО Нуклеарна медицина
Катедра Онкологија
Предмети УНО Инфектологија
Предмети УНО Епидемиологија
Катедра Оториноларингологија
Катедра Офталмологија
Предмети УНО Физикална медицина и рехабилитација
Предмети УНО Медицина рада
Предмети УНО Медицина и друштво
Предмети УНО Медицинска статистика и информатика
Предмети УНО Математика и информатика
Предмети УНО Енглески језик
Предмети УНО Максилофацијална хирургија
Предмети УНО Орална хирургија
Предмети УНО Превентивна и дечја стоматологија
Предмети УНО Ортопедија вилица
Предмети УНО Болести зуба и ендодонција
Предмети УНО Орална медицина и пародонтологија
Катедра Стоматолошка протетика
Предмети УНО Физика
Предмети УНО Биологија са хуманом генетиком
Катедра Хемија
Катедра Фармација
Катедра Ургентна медицина
Предмети УНО Имунологија

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42