combine_images_980.jpg

Катедра Микробиологија и имунологија

Штампа

 

Ужа научна област : МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА  5. Mikrobioligija

Шеф Катедре: Проф. др Бранислава Коцић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Mикрoбиoлoгиja
  2. Mикрoбиoлoгиja и имунoлoгиja
  3. Клиничкa микрoбиoлoгиja
  4. Микробиологија са пaрaзитoлoгијом
  5. Mикрoбиoлoгиja вoдe и нaмирницa
  6. Mикрoбиoлoгиja и oснoви имунoлoгиje

nastava1 ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Станковић Ђорђевић М. Добрила

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Коцић Д. Бранислава

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Оташевић А. Сузана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Ранђеловић А. Гордана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Миљковић Селимовић Г. Биљана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Динић М. Марина

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојановић Д. Предраг

доцент

научна и стручна компетентност

Пантовић В. Вукица сарадник у настави
научна и стручна компетентност
Ранђеловић Ј. Марина сарадник у настави научна и стручна компетентност
Костић Т. Јована сарадник у настави научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42