Катедра Микробиологија и имунологија

Штампа

 

Ужа научна област : МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА  5. Mikrobioligija

Шеф Катедре: Проф. др Бранислава Коцић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Mикрoбиoлoгиja
  2. Mикрoбиoлoгиja и имунoлoгиja
  3. Клиничкa микрoбиoлoгиja
  4. Микробиологија са пaрaзитoлoгијом
  5. Mикрoбиoлoгиja вoдe и нaмирницa
  6. Mикрoбиoлoгиja и oснoви имунoлoгиje

nastava1 ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Станковић Ђорђевић М. Добрила

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Коцић Д. Бранислава

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Оташевић А. Сузана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Ранђеловић А. Гордана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Миљковић Селимовић Г. Биљана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Динић М. Марина

редовни професор

научна и стручна компетентност

Стојановић Д. Предраг

доцент

научна и стручна компетентност

Пантовић В. Вукица сарадник у настави
научна и стручна компетентност
Ранђеловић Ј. Марина сарадник у настави научна и стручна компетентност
Костић Т. Јована сарадник у настави научна и стручна компетентност