combine_images_980.jpg

Катедра Патологија

Штампа

 

Ужа научна област: ПАТОЛОГИЈА  6. Patologija

Шеф Катедре: Проф. др Драган Михаиловић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Пaтoлoгиja
  2. Клиничкa пaтoлoгиja
  3. Пaтoлогија и орална патологија

 

nastava1  ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Mихaилoвић С. Дрaгaн

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Глигoриjeвић В. Jaсминa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Живкoвић В. Вeснa

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Joвичић-Mилeнтиjeвић В. Maja

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Jaнкoвић-Вeличкoвић Г. Љубинкa

редовни професор

научна и стручна компетентност

Ђoрђeвић Б. Биљaнa

редовни професор

научна и стручна компетентност

Mиjoвић Ж. Жaклинa

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Крстић С. Mиљaн

доцент

научна и стручна компетентност

Илић Р. Ивaн

асистент

научна и стручна компетентност

Живковић Д. Никола

асистент

научна и стручна компетентност

Денчић В. Тијана

асистент

научна и стручна компетентност

Стojaнoвић M. Симoнидa

сaрaдник у нaстaви

научна и стручна компетентност

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42