combine_images_980.jpg

Катедра Интерна медицина

Штампа

 

Ужа научна област: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА  9. Interna

Шеф Катедре: Проф. др Марина Дељанин Илић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Интeрнa мeдицинa
  2. Интeрнa пропедевтика
  3. Гeриjaтриja
  4. Пoрoдичнa мeдицинa
  5. Увoд у клиничку прaксу
  6. Клиникa aкутнoг трoвaњa
  7. Увoд у клиничку мeдицину
  8. Фaрмaкoтeрaпиja кaрдиoвaскулaрних бoлeсти

nastava1 ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

УНО - КАРДИОЛОГИЈА

Дељанин-Илић Ж. Марина

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Павловић С. Милан

ванредни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Тасић Ц. Иван

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Кораћевић П. Горан

вaнрeдни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Апостоловић Р. Светлана

редовни професор

научна и стручна компетентност

Перишић Д. Зоран

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Лазовић В. Марко

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић Б. Драган

доцент

научна и стручна компетентност

Ћирић-Здравковић В. Снежана

доцент

научна и стручна компетентност

Стоичков Б. Виктор

доцент

научна и стручна компетентност

Петровић Б. Дејан

асистент

научна и стручна компетентност

Шалингер-Мартиновић М. Соња клинички аистент научна и стручна компетентност
Костић Л. Томислав клинички аистент научна и стручна компетентност
УНО - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА

Нагорни В. Александар

редовни професор

научна и стручна компетентност

Бјелаковић Б. Горан

редовни професор

научна и стручна компетентност

Радовановић-Динић С. Биљана

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Бенедето-Стојанов А. Данијела

ванредни професор

научна и стручна компетентност

Брзачки М. Весна

доцент

научна и стручна компетентност
Младеновић И. Бојан доцент научна и стручна компетентност
УНО - ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА
Пејчић А. Татјана редовни професор
научна и стручна компетентност
Станковић Ј. Ивана
редовни професор
научна и стручна компетентност
Ристић М. Лидија
редовни професор
научна и стручна компетентност
Ранчић Х. Милан редовни професор научна и стручна компетентност
Радовић  М. Милан доцент научна и стручна компетентност
Ћирић М. Зорица доцент научна и стручна компетентност
УНО - РЕУМАТОЛОГИЈА
Стојановић С. Соња  доцент научна и стручна компетентност
Живковић Г. Валентина  доцент научна и стручна компетентност
УНО - НЕФРОЛОГИЈА
Митић П. Бранка доцент научна и стручна компетентност
Зорица М. Димитријевић доцент научна и стручна компетентност
Костић Н. Емина асистент научна и стручна компетентност
УНО - АЛЕРГОЛОГИЈА
Маријановић Т. Горан ванредни професор научна и стручна компетентност
УНО - ХЕМАТОЛОГИЈА
Мачукановић-Голубовић Ђ. Лана редовни професор научна и стручна компетентност
Вучић Д. Миодраг доцент научна и стручна компетентност
Говедаровић Н. Ненад доцент научна и стручна компетентност
Тијанић Р. Иван
доцент научна и стручна компетентност
Ћојбашић В. Ирена клинички асистент научна и стручна компетентност
УНО - БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈА
Стаменковић Н. Бојана доцнет научна и стручна компетентност
УНО - ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
Антић С. Слободан редовни професор научна и стручна компетентност
Коцић Д. Радивој редовни професор научна и стручна компетентност
Димић Н. Драган ванредни професор научна и стручна компетентност
Пешић М. Милица редовни професор научна и стручна компетентност
Велојић-Голубовић Д. Милена доцент научна и стручна компетентност
Радојковић Б. Данијела доцент научна и стручна компетентност
Раденковић П. Саша доцент научна и стручна компетентност
 

ПОДАЦИ О МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ

AДРЕСА:
Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш
Република Србија
ФАКС: +381-18-42-38-770
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Порески идентификациони број (ПИБ): 100664516
Обвезник ПДВ-а (број из регистра): 131586859
Матични број: 7215282
Назив банке: УT-Ниш (Управа за трезор)
Жиро рачун за клијенте: 840-1681666-03
Шифра делатности: 85.42