Катедра Неурологија

Штампа

 

Ужа научна област: НЕУРОЛОГИЈА  11. Neurologija

Шеф Катедре: Проф. др Слободан Војиновић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Неурологија
  2. Неурологија и психијатрија са медицинском психологијом

 

nastava1

 ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

Живковић Д. Мирослава

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Перић Ж. Зоран

рeдoвни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Спасић Ј. Мирјана

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Војиновић Д. Слободан

редовни прoфeсoр

научна и стручна компетентност

Лукић Р. Стево

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић М. Гордана

доцент

научна и стручна компетентност

Савић В. Дејан

доцент

научна и стручна компетентност
Љубисављевић М. Срђан доцент научна и стручна компетентност
Стаменовић Д. Јелена клинички асистент научна и стручна компетентност
Живадиновић С. Биљана клинички асистент научна и стручна компетентност