Катедра Психијатрија са медицинском психологијом

Штампа

 

Ужа научна област: ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ  12. Psihijatrija

Шеф Катедре: Доц. др Оливера Жикић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Психијатрија са медицинском психологијом
  2. Основи психијатрије са медицинском психологијом
  3. Вештина комуникације
  4. Ментална хигијена

 

nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

 

Жикић В. Оливера дoцeнт научна и стручна компетентност

Тошић-Голубовић М. Сузана

дoцeнт

научна и стручна компетентност

Николић М. Гордана

доцент

научна и стручна компетентност

Симоновић М. Маја

доцент

научна и стручна компетентност

Станковић М. Миодраг доцент научна и стручна компетентност
Ђорђевић В. Владимир клинички асистент научна и стручна компетентност
Костић С. Јелена клинички асистент научна и стручна компетентност