Катедра Хирургија

Штампа

 

Ужа научна област:  ХИРУРГИЈА  13. Hirurgija

Шеф Катедре: Проф. др Небојша Ђорђевић

Предмети  које обухвата ужа научна област:

  1. Хирургија
  2. Хирургија 1
  3. Хирургија 2
  4. Прва помоћ

 

nastava1

ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

ОПШТА ХИРУРГИЈА

Ђорђевић П. Небојша

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Станојевић З. Горан

редовни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Стојановић П. Мирослав

редовни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Радојковић Д. Милан

дoцeнт

 научна и стручна компетентност

Караниколић Д. Александар

дoцeнт

 научна и стручна компетентност

Игњатовић С. Небојша доцент  научна и стручна компетентност
Јеремић Савић М. Љиљана доцент  научна и стручна компетентност
Бранковић Р. Бранко доцент  научна и стручна компетентност
Милојковић Влачић Д. Бобана клинички асистент  научна и стручна компетентност
Пешић M. Иван клинички асистент  научна и стручна компетентност

ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Јовановић М. Милан

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Милић Ј. Драган

доцент

 научна и стручна компетентност

  УРОЛОГИЈА

Игњатовић М. Иван

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Башић Т. Драгослав

ванредни професор

 научна и стручна компетентност

Станковић С. Јаблан

дoцeнт

 научна и стручна компетентност

Потић Б. Милан клинички асистент  научна и стручна компетентност

ОРТОПЕДИЈА

Митковић Б. Милорад

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Голубовић В. Зоран

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Мицић Д. Иван

ванредни професор

 научна и стручна компетентност

Ђорђевић М. Нина

дoцeнт

 научна и стручна компетентност

Миленковић С. Саша

дoцeнт

 научна и стручна компетентност

Стојиљковић М. Предраг клинички асистент  научна и стручна компетентност
Митковић М. Милан сарадник у настави  научна и стручна компетентност

НЕУРОХИРУРГИЈА

Стефановић С. Иван

редовни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Стојановић Н. Небојша

ванредни професор

 научна и стручна компетентност

Николов Н. Весна

дoцeнт

 научна и стручна компетентност

Костић В. Александар

доцент

 научна и стручна компетентност

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА

Славковић Р. Анђелка

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Живановић  В. Драгољуб

доцент

научна и стручна компетентност

Ђорђевић  M. Ивона клинички асистент
научна и стручна компетентност

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА

Јанковић Ј. Радмило

ванредни професор

 научна и стручна компетентност

Павловић М. Светлана

ванредни професор

 научна и стручна компетентност

Стошић С. Биљана

ванредни професор

 научна и стручна компетентност

Будић З. Ивана

доцент

 научна и стручна компетентност

ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА

Ковачевић Т. Предраг

вaнрeдни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Стевановић Р. Горан

дoцeнт

 научна и стручна компетентност

Стојиљковић М. Данило

доцент

 научна и стручна компетентност

Јанковић Д. Ирена клинички асистент научна и стручна компетентност