Катедра Педијатрија

Штампа

 

Ужа научна област : ПЕДИЈАТРИЈА  14. Pedijatrija

Шеф Катедре: Проф. др Саша Живић

Предмети које обухвата ужа научна област:

  1. Педијатрија
  2. Неонатологија
  3. Клиничка имунологија

 

nastava1

 ОГЛАСНА ТАБЛА КАТЕДРЕ

 

Наставници и сарадници:

 

Костић С. Гордана

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Голубовић Т. Емилија

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Живић Р. Саша

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Војиновић С. Јелена

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Шаранац М. Љиљана

рeдoвни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Ђурић В. Златко

вaнрeдни прoфeсoр

 научна и стручна компетентност

Стаменковић М. Христина

ванредни професор

 научна и стручна компетентност

Бјелаковић Б. Бојко

ванредни професор

 научна и стручна компетентност

Живановић С. Снежана

дoцeнт

 научна и стручна компетентност

Станковић Д. Татјана

дoцeнт

 научна и стручна компетентност